شبکه ای شاهنشاهی تر از شاه | بلاگ

شبکه ای شاهنشاهی تر از شاه

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب


آگهی های تازه سایت گلد نیاز

شـبکه فارسی زبان من و تو از سال ۱۳۸۸ در لـندن راه اندازی شـده است .این شـبکه اوایل کار خود تلاش داشـت با پخش برنامه های مسـتند و متنوع خود را غیـر سـیاسـی جلوه دهد ،با بـکـار گـیری مجریان جوان و کم تجربه، گمنام و بی عقبه سیاسـی شـناخته شده  ســعی در تقویت این ذهنیت داشت .حتی به دلیل برخوردار نبودن از عناصر فعال و متخصص در حوزه خبر، شبکه من و تو از ابتدا بر خـلاف معـمول تلویزیون های حرفه ای به پخـش اخبار ضبط شده پرداخته است، البته این شـبکه  به مرور بر موضع گـیری های مخـالف خود افزوده و هر روز بیش تر از پیـش بر حـمایت و جـانبداری از فرهنگ شـاهنشاهی از نـگاه خود تاکیـد می ورزد، چنـدان که اگر خود شـاه هم زنده شـود از انـعکاس این همه بی دینی، لاقیـدی و لاییک بودن جـامعه ایران در دوران حـاکمیتش تعجب و اعتراض میکند. 
اینکه شبکه ای با کمک و حمایت حکومت پادشاهی بریتانیا بر مشی و فرهنگ پادشاهی تاکید کند تعجب آور نیست ولی اینکه در نقل و توصیف دوره شاه یا نقل و نقد جامعه امروز هیچ کجا اسمی از خدا و پیامبر نیست یا در زندگی مردم نشانی از دین وجود ندارد عجیب است، مگر اینکه مدیران و برنامه ریزان اصلی شبکه علاوه بر نادیده گرفتن  شواهد و مستندات فراوان و غیر قابل انکار در جامعه ایران آنزمان بر این اعتقاد باشند که شاه مطلوب و محبوب آنها نیز سراسر عمر دروغگو و ریا کار بوده است .چون عکس ،فیلم و مستندات زیادی وجود دارد مبنی بر این که در سرتاسر دوران پادشاهی ،محمد رضا تلاش دارد تا خود را همرنگ مردم مسلمان و یا در ظاهر حد اقل احترام دارنده دین و آیین مردم کشور معرفی کند ، تمام محرم ها چند روزی در مسجد سپهسالار (شهید مطهری )روضه خوانی داشته است که هنوز اخبار و مستنداتش قابل دسترس است .عکس های مختلفی شاه را در حال نماز، احرام  ،حج و زیارت نشان میدهد. باید گفت رفتارهای مذکور شاه و عکس ها و اسناد باقی مانده از وی طی دوران حاکمیتش  اگر نشاندهنده باور او نباشد یا همه از سر دروع و تظاهر بوده است. یا از روی ترس از مردم و یا احترام به باورهای مذهبی مردم کشور ،هرچه بود ه است این نکات نشان میدهد که در آنزمان باور و تجلی فرهنگ اسلامی مردم آنقدر  گسترده بوده است که شاه امکان نادیده انگاشتنش را نداشته است .با همه اینها برنامه ریزان و برنامه سازان این شبکه ماهواره ای غیر سیاسی بی طرف و مستقل ؟ تا کنون از همه چیز گفته اند ، از مظاهر غربی رو به افزایش در آنزمان یا کوچکترین نشانه ها و حرکات در این مسیر نیز نگذشته اند اما هیچگاه از حال و هوای فرهنگی و اجتماعی عامه مردم آنروزگار سخنی به میان نیاورده و  نمی آورند  ، از تبلور اخلاق اسلامی و ایرانی ، مدارا و میهمان داری، حضور  و نقش مساجد در زندگی مردم  ،قدرت حوزه های علمیه ،فعالیت پایگاه های مذهبی ، همه و همه که علیرغم  میل  نظام سیاسی حاکم به عنوان واقعیت وجود داشته است .                                                                     
بدون تردید غربگرایی شاه و تلاش  او برای پرورش رفتارهای غربی توسط حکومت  مشی و نقشه راه  حکومت پهلوی بوده است و از ابتدای حاکمیت رضا شاه در این مسیر جهت گیری شده است  اما مگر میشود صرفا با نشان دادن چند عکس روی مجله یا نقل یک نشریه چند صد نسخه تیراژ ی واقعیت های عمومی و میلیونی جامعه آنروزگار را که بسیاری از ناظران و پژوهشگران لمس کرده اند نادیده گرفت و صرفا با هدف نقد و مخالفت با حاکمیت موجود در ایران یا نقل برخی مشکلات موجود برای نسلی که آن دوران را تجربه نکرده است تصویری کاملا یک جانبه و بدور از واقعیت نشان داد .مشکلات در جامعه امروز ایران وجود دارد و نقد منصفانه نیز می تواند برای پیشرفت و توسعه جامعه سازنده باشد ولی اینها هیچکدام دلیل و توجیه کننده یکجانبه نگری، قلب واقعیت و عدم رعایت انصاف در نقل گذشته نمی شود .البته این یادداشت تنها اشاره ای است به یک واقعیت قلب شده ، بحث بیشتر در این موضوع و بررسی جوانب دیگر را به زمانی دیگر و یادداشتی دیگر موکول میکنم .                          

...
نویسنده : سجاد بازدید : 606 تاريخ : سه شنبه 30 مهر 1392 ساعت: 1:56